close

Je Vaše dieťa nepozorné, zábudlivé, nevie sa sústrediť, skáče do reči, je pri hrách hlučné, zdá sa Vám, že nedáva pozor keď mu niečo hovoríte, stále pobehuje, vrtí sa, odpovie Vám skôr než mu položíte celú otázku, má neporiadok vo veciach a jeho školské výsledky sú dosť zlé? Príčinou tohto správania môže byť ADHD. Príznakov tejto psychickej poruchy je viac. Najčastejšie sa ADHD diagnostikuje medzi 6 a 9 rokom života dieťaťa. Problémy so správaním v škole, zabúdaním pomôcok a úloh, a neschopnosť prispôsobiť sa zvýšeným nárokom sú častými dôvodmi prečo majú deti v škole problém s prospievaním.

ADHD, detská nepozornosť.
ADHD, detská nepozornosť.

Takéto správanie detí je veľký nápor na psychiku rodičov. Vysilenosť, bezmocnosť, strach a neraz aj chvíľková strata nervov sú častými stavmi, ktorým rodičia prepadajú. Ak má Vaše dieťa, aj napriek Vašej pozornosti a snahe o jeho dobrú výchovu, príznaky ADHD vyhľadajte odbornú pomoc. Vypočujte si názory aspoň dvoch nezávislých odborníkov z oblasti detskej psychológie, alebo psychiatrie. Tak budete najlepšie vedieť, či Vaše dieťa potrebuje dôslednejšiu výchovu, alebo má ADHD.

Liečba

Po určení diagnózy lekár stanoví najvhodnejšiu liečbu. Najčastejšie sú to lieky, ktoré zmierňujú hyperaktivitu a nedostatok pozornosti. Výsledkom je lepšia schopnosť sústrediť sa. Používajú sa aj medikamenty, ktoré upravujú látkovú výmenu v mozgu (dopamin a noradrenalín) .V mnohých ohľadoch pomáha tiež fyzioterapia a rehabilitácia pre deti s ADHD. Ovplyvňuje správne drženia tela a pohybu a upravuje jemnú motoriku.

Pohroma či dar

ADHD nie je len skúškou nervov rodinných príslušníkov. Ľudia s ADHD bývajú často veľmi kreatívni a citliví. Majú veľkú dávku fantázie, zmyslu pre spravodlivosť, dokážu vycítiť zmeny nálad a majú nesmiernu chuť pomáhať. Ak ich nejaká téma zaujme, sú schopní z nej získať obdivuhodné poznatky a dosiahnuť výborné výsledky.

Zaujímavé zistenie, že áno … hlavne keď si predstavíte, že deťom s poruchou správania (ADHD) sa v škole dosť zle darí. Ich správanie pôsobí v kolektíve rušivo a neraz aj napriek svojej nadpriemernej inteligencii v škole neprospievajú.

Steve Wonder, Jack London, Abraham Lincoln, … sú Vám tieto mená povedomé? Spája ich jedno – ADHD.

Ste rodičia, deti si z Vás berú príklad. Ak budete strácať trpezlivosť, budú si to brať za vzor. Ak Vaše dieťa má ADHD, buďte mu vzorom trpezlivosti a sebaovládania. Pomôžte mu nájsť tému, ktorá ho zaujme. Nikdy neviete čo z neho nakoniec vyrastie.

Tags : ADHDPsychická porucha
Elena

The author Elena

Leave a Response