close
Komerčné články

Kto môže vykonávať zber a odvoz komunálneho odpadu?

Pravdepodobne ste už neraz počuli o zbere a odvoze komunálneho odpadu. Ide o činnosť, ktorá je veľmi špecifická a môžu ju vykonávať len oprávnené osoby. Kto konkrétne môže robiť zber odpadu, prípadne jeho odvoz? Na to sme sa pozreli bližšie v nasledujúcich riadkoch tohto článku.

Existuje zákon, ktorý hovorí o tom, kto môže vykonávať zber a prepravuj odpadov. Ide, predovšetkým, o ľudí, ktorí majú uzatvorenú zmluvu na túto činnosť priamo s obcou. Pokiaľ chcete vykonávať zber odpadov z neobalových výrobkov, je dôležité mať uzavretú zmluvu s OZV pre obaly. Zaručene by ste si tiež mali plniť všetky povinnosti, ktoré sú uvedené v príslušných zákonoch. Odvoz komunálneho odpadu, je dôležité spĺňať povinnosti, ktoré sú prislúchajúce výkupu odpadov.

Školské zbery

Chceli by ste vykonávať školský zber odpadu? V tom prípade musíte príslušnému úradu oznámiť informácie, ktoré sa týkajú druhu a množstva vyzbieraného odpadu, a tiež informácie o následnom držiteľovi. Ide teda o človeka, ktorému boli odovzdané všetky vyzbierané zložky. Tieto informácie sú kľúčové a nezaobídete sa bez nich. Škola tiež oznamuje zber odpadu svojej obci alebo mestu, v ktorom sa nachádza a tiež aj organizácii, ktorá je určená na zodpovednosť výrobcov pre obaly.

Dôležitá je registrácia na zber a prepravu odpadu

Existuje zákon, ktorý hovorí o tom, že každý, kto vykonáva zber odpadov bez prevádzkovania zariadenia na zber odpadov hlavne ako svoj predmet podnikania, je povinný do 14 dní od začiatku výkonu tejto činnosti registrovať sa. Kde je potrebné registrovať sa? Ide o príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva, a to priamo v mieste sídla alebo miesta svojho podnikania. Samozrejme, aj v tomto prípade existujú isté výnimky, napríklad, tieto povinnosti neplatia pre dopravcu odpadu, ktorý vykonáva prepravu pre cudziu alebo vlastnú potrebu.

angelo

The author angelo