close
Lifestyle

7 zásad k lepšiemu pracovnému výkonu

V aktuálnom rýchlom životnom a pracovnom tempe sa od ľudí vyžaduje zvládanie väčšieho množstva úloh. A to nielen v zamestnaní, ale aj v súkromnom živote. Ako sa udržať v kondícii a dokázať zvýšiť svoj pracovný výkon na maximum a naštartovať kariéru správnym smerom tak, aby ste sa vyhli tzv. “syndrómu vyhorenia”?

Smiling black and white coworkers looking at camera in the office.

V poslednom období sa stretávame s problémami ako nedostatočná motivácia, upadanie pracovnej morálky, vznik nezdravého vzťahu zamestnancov k firme, stagnovanie a nízka produktivita. Dôležitý fakt v tomto procese zohráva finančné ohodnotenie a samozrejme aj pracovné benefity ako nadštandardná lekárska starostlivosť, dovolenka navyše, rôzne poukážky na nákup a pod.). Existujú však aj ďalšie spôsoby, ktorými sa dá pracovný výkon efektívne zvýšiť.

  1. Dôležitá je pochvala a dobrý pocit zamestnanca z práce. Z tohto hľadiska by mal zamestnávateľ dbať na to, aby sa klasická “pochvala” z pracoviska nevytratila. Občas totiž môže mať dokonca účinnejší efekt ako nadštandardné finančné ohodnotenie. “Každý z nás potrebuje zmysluplnú činnosť, ktorou vyplníme svoj deň, niečo, čo nás baví a prináša nám pozitívne pocity. Je potrebné, aby človek večer zaspával s vedomím, že jeho práca dáva zmysel,” hovorí psychologička, Mgr. Alexandra Andrejkovičová.
  2. Zamestnávatelia by nemali trvať na práci navyše po skončení pracovnej doby. Tento čas patrí súkromiu človeka a je určený na regeneráciu fyzických a psychických síl. “Pracovný čas je u nás flexibilný, ale obvykle sa v kancelárii vidíme medzi 8-9 až 16-17. V prípade potreby jednotliví kolegovia začínajú pracovať skôr a/alebo zostanú v práci dlhšie. Ak vyslovene nie je potrebná fyzická prítomnosť niektorého zamestnanca, po dohode môže pracovať aj z domu,” Ing. Adrián Doboly zo spoločnosti Natures.
  3. Dôležitým faktorom je aj pravidelná teplá strava. Z tohto dôvodu väčšina zamestnávateľov prešla na poskytovanie stravných lístkov na obed. “Pre sústredenie sa a pracovný výkon zamestnancov je dôležité, aby sa pravidelne stravovali a udržiavali si dobrú kondíciu a zdravie. Práve z tohto dôvodu zamestnávatelia poskytujú stravné lístky. Podľa prieskumu pre GfK respondenti uviedli, že stravné lístky patria medzi najobľúbenejšie pracovné benefity. Rovnako sa v 40% vyjadrili, že bez stravných lístkov by na obedy chodili menej často,” vysvetľuje Peter Ovari, obchodný riaditeľ spoločnosti Vaša Slovensko.
  4. Jedným z efektívnych spôsobov je aj plánovanie nových aktivít pre zamestnancov. „Aj v tomto roku plánujeme pokračovať v osvedčených benefitoch z minulých rokov a tiež ich vylepšovať. Chystáme drobné zmeny na pracoviskách, ktoré by mali kolegom ponúknuť ešte väčšie pohodlie či pracovný komfort. Okrem toho máme záujem aktívne pôsobiť i na poli zamestnaneckého dobrovoľníctva. Dobrovoľníctvo vnímame ako ideálnu kombináciu nezištnej pomoci a možnosti upevniť vzájomné vzťahy medzi kolegami,“ objasňuje Ing. Richard Strapko, generálny riaditeľ poisťovne Aegon.
  5. Na pracovisku zamestnanec trávi väčšinu dňa, preto by mal mať možnosť zútulniť si svoje pracovné prostredie. Martin Šimun z Galérie bývania Styla: „Prostredie a atmosféru v našom pracovnom priestore spríjemňujeme našim zamestnancom denným svetlom a zeleňou. Rovnako si dávame záležať aj na kvalitnom sedení. Do budúcna plánujeme kancelárske priestory s terasou a výhľadom na jazero Zlaté piesky. Spojenie s prírodou, najmä počas letných mesiacov vnímame ako príjemné obohatenie pracovného prostredia.“
  6. Základom je tiež správne nastavený management. “ Kľúčové je zapojenie do procesu rozhodovania cez vlastnú jasne definovanú osobnú zodpovednosť každého člena tímu. Je potrebné rozumieť príčinám, dôsledkom, súvislostiam a okolnostiam, ktoré sú každodennou súčasťou života spoločnosti, ale často chybne zostávajú len na úrovni managementu. Neoddeliteľnou súčasťou zodpovednosti leadera pri kontinuálnom zvyšovaní výkonu je motivácia, s ktorou okrem iného súvisí správna a predovšetkým spravodlivo nastavená metodika odmeňovania, niekedy aj dobre načasovaná a prezentovaná pochvala za dobre odvedený výkon dokáže zázraky,” uvádza Ing. Martin Šolc, MSc., managing director z Assa Abloy Slovakia.
  7. Nezabúdajte predchádzať vyhoreniu. “Preventívnym prostriedkom podľa mojich skúseností je vedieť nájsť a zabezpečiť správny pomer medzi prácou a oddychom,” uzatvára túto tému Mgr. Andrejkovičová.

A na záver je dôležité nezabúdať na fakt, že možnosť pracovného postupu je tiež jedným z dôležitých faktov pri motivácii zamestnancov, na ktorý sa často zabúda.

Tags : Práca
Jaroslav

The author Jaroslav

Leave a Response