close
Komerčné články

Začnite recyklovať a znížte znečistenie na našej planéte

V súčasnosti žijeme v dobe, kde produkujeme množstvo odpadu. Odpad produkujeme každý deň, či už vyhadzujeme obaly od jedla, rôzne predmety a iné smeti. Práve veľkou produkciou odpadu vieme našu planétu znečistiť tak, že zelené lúky a lesy uvidíme už len na obrázkoch na internete. Ako sa dá znížiť znečistenie našej planéty?

Globálne otepľovanie je tiež dôsledkom zlého správania sa ľudí k prírode a celkovo planéte. Denne ťažíme nerastné suroviny a fosílne palivá, továrne vypúšťajú škodlivé látky priamo do prírody, autá znečisťujú planétu výfukovými plynmi a ľudia vyhadzujú smeti do prírody a znečisťujú ju. Najviac sa v súčasnosti produkuje plast. Ak chceme znížiť znečistenie na planéte, dobrou možnosťou je práve recyklovanie plastov.

Prečo recyklovať plasty?

Už v škôlke vás určite učili, ako sa správne triedi odpad a do ktorej smetnej nádoby patrí. V súčasnosti sa najčastejšie recykluje plast, papier, sklo. Plasty sú produkované každý deň a sú všade okolo nás. Či ide o plastové obaly, fľaše, ale aj plasty v autách a podobne. Práve platy najčastejšie znečisťujú prírodu. Nájdeme ich v oceánoch, moriach, lesoch a vlastne všade, kde sa pozrieme. Nie každý má však snahu plasty triediť a hádže ich do normálnych odpadkov a podobne. To je však chyba. Ak recyklujeme plasty vieme ich používať niekoľko krát a nezaťažujeme tak prostredie. Samozrejme treba vedieť ako správne plasty recyklovať.

Ako správne recyklovať plasty?

Plasty nájdeme v rôznych typoch a nie všetky sa dajú recyklovať. Medzi plasty patria hlavne PET fľaše, fólie, plastové obaly od potravín, plastové tašky a mikroténové vrecká, obaly od kozmetických a čistiacich prostriedkov. Do plastov však nepatria obaly z nebezpečných látok a znečistené plasty od motorových látok a podobne, guma, molitan a polystyrén.

Tak čo? Už viete ako správne recyklovať plasty?

angelo

The author angelo