close

Určenie sídla firmy je povinnosťou pre každého začínajúceho podnikateľa. Sídlo môže byť v prenajatom priestore (kancelária, sklad, výrobná hala,…), no taktiež aj v byte. Čo je k takémuto kroku potrebné a čo by ste mali vedieť, ak chcete vašu firmu „usídliť“ v byte?

Sídlo s.r.o. v byte?
Sídlo s.r.o. v byte?

• K tomu, aby ste mali sídlo s.r.o. v byte, je potrebné získať súhlas vlastníka (prípadne vlastníkov, ak je ich viacero) predmetného bytu. O tom, že vlastník poskytuje byt firme za účelom zriadenia sídla firmy, nie je potrebná žiadna prenájomná zmluva, stačí práve len súhlas vlastníka.

• Pre prípad daňovej či inej kontroly, ktorú vykonávajú k tomu určené orgány, je potrebné sídlo firmy riadne označiť – v tomto prípade hovoríme najmä o označení schránky, prípadne aj zvončeka. Treba tiež počítať s tým, že pracovníci daňového úradu majú právo vstúpiť do bytu, kde je sídlo eseročky zriadené. O tomto momente sa viac dočítate v zákone č. 563/2009, § 38, odsek 1.

• Ak daný byt zmení majiteľa, jeho súhlas so zriadením sídla firmy v tomto byte sa stáva neplatným. Je teda nutné požiadať nového majiteľa bytu o vydanie nového súhlasu ohľadne užívania bytu.

• V prípade, že sa chcete týmto a iným peripetiám vyhnúť, je dobré zriadiť si virtuálne sídlo v Bratislave. Za veľmi mierny mesačný poplatok získate adresu, ktorú si budete môcť zapísať ako sídlo svojej firmy. Nehnuteľnosť, ktorá sa k danej adrese viaže, by ale mala byť vo vlastníctve firmy, ktorá vám túto službu sprostredkuje (v takom prípade máte garanciu trvalej spolupráce, pretože nehrozí vypovedanie nájomnej zmluvy treťou stranou).

• Prečo Bratislava? K tisíckam tu sídliacich firiem sa len za minulý rok pridalo ďalších viac ako 6000 nových spoločností. Pokiaľ teda na svoju firmu príliš neupozorňujete, náhodná daňová kontrola je takmer vylúčená. Ďalšou vecou je istá prestíž, ktorú so sídlom firmy v Bratislave získate, minimálne v očiach potenciálnych zahraničných partnerov. A to tiež nie je na zahodenie, čo poviete?

Nebuďte spokojný len so základnou službou, ktorou je prenájom virtuálnej adresy ako takej. Chcite viac, chcite aj správu vašej pošty. Virtuálna adresa bude totižto oficiálnym sídlom vašej firmy a bude vám na ňu chodiť aj firemná korešpondencia. K službe virtuálneho sídla by sa preto so samozrejmosťou mala pripojiť aj služba spravovania pošty, jej preberanie, váženie či fotenie. Nemali by ste dostať len suchú SMS s informáciou, že prišla pošta – vy o nej musíte vedieť všetko potrebné. Áno, takéto služby by mali byť štandardom.

Tags : podnikaniesídlo s.r.o.
Jaroslav

The author Jaroslav

Leave a Response