close

Nie je diéta ako diéta.

Občasná diéta sama o sebe nikomu neublíži, pokiaľ je za ňou snaha znížiť nadpriemernú hmotnosť a zmeniť nezdravé stravovacie návyky.

Drastická diéta, ktorej zámerom je získať kontrolu nad svojim životom, emóciami už nie je zdravá. Ak chcete schudnúť preto, lebo len štíhli budete šťastní a sebavedomí je to prejav mentálnej anorexie. To, že prestanete prijímať potravu z Vás šťastného človeka nespraví.

Prvá pomoc pri anorexii.

Ak vo svojom okolí máte človeka, ktorý má príznaky anorexie mali by ste mu pomôcť. Ide o mentálne – psychické ochorenie takže buďte opatrní. Nevhodne volenou pomocou by ste mohli urobiť viac škody ako osohu.

  1. Otvorene a citlivo sa s osobou, o ktorej si myslíte, že trpí anorexiou porozprávajte. Prehnaná štíhlosť alebo drastická diéta ešte nemusí znamenať anorexiu. Pacient môže trpieť nejakou inou chorobou.
  2. Ak osoba odmietne Vašu pomoc netlačte na ňu. Žiadne prosby ani hrozby nebudú účinné. Dajte mu však jasne najavo, že ste ochotní mu kedykoľvek pomôcť.
  3. Ak je Vaša snaha o pomoc neustále odmietaná porozprávajte sa s psychológom. Ten Vám najlepšie poradí ako ďalej pokračovať.
  4. Ak prejavy anorexie ohrozujú zdravie a život pacienta kontaktujte lekára.

Liečba anorexie

Anorexia je spojená s množstvom závažných zdravotných dôsledkov – hlavne s rozvratom metabolizmu. Pacient nevie a ani bez pomoci nedokáže zmeniť svoj doposiaľ zaužívaný životný režim. Trpí podvýživou a neraz aj dehydratáciou.

Pacienta treba doslova znova naučiť pravidelne jesť. Aby bola liečba efektívna mala by zahŕňať tri základné zložky:

Medicínska liečba – má najvyššiu prioritu pri liečbe anorexie, ktorá dokáže v organizme napáchať vážne zdravotné ťažkosti (tep srdca, tráviace ťažkosti, tlak, …)

Výživa – pacientovi treba zaistiť vyváženú a pravidelnú stravu na mieru, aby čo najskôr získal optimálnu hmotnosť.

Liečba – anorexia je psychická choroba. Treba zistiť príčinu jej vzniku, naučiť pacienta zvládať traumatické životné udalosti a hovoriť o svojich emóciách.

Tags : anorexia
Elena

The author Elena

Leave a Response