close
Cestovanie

Cestovné poistenie ako bežná súčasť každej vašej cesty do zahraničia

Leto klope na dvere a je najvyšší čas rozmýšľať o letnej dovolenke. Nech už sa vyberiete kamkoľvek, na hory alebo k moru, aj na cestách je dôležité byť zabezpečený poistením v prípade vzniku poistnej udalosti. Tou môže byť napríklad krádež batožiny, ale často aj ťažké úrazy, ba dokonca smrť. Vybavte si cestovné poistenie, aby ste si počas cestovania a na dovolenke užili bezstarostné chvíle.

Typy cestovného poistenia

Pre tých, ktorí cestujú pravidelne a často je cestovné poistenie dôležité z hľadiska prevencie pred nepredvídateľnými udalosťami.

Asi najvýhodnejším riešením je celoročné poistenie, vďaka ktorému získate za zvýhodnenú cenu krytie hlavných poistných rizík – úrazové poistenie, poistenie liečebných nákladov, poistenie batožiny a poistenie zodpovednosti za spôsobenú škodu. Poistenie máte uzavreté na celý rok a platné je v rámci celej Európy, vrátane možnosti jeho rozšírenia aj v iných krajinách. Pokiaľ ste držiteľom preukazu ZŤP alebo CKM SYST kariet (Euro 26, Go 26, ISIC, ITIC), môžete získať ešte výhodnejšiu cenu poistenia, avšak váš pobyt v zahraničí nesmie presiahnuť 30 dní.

Pre študentov výmenných pobytov či stáží alebo tých, ktorí chcú vycestovať na dlhšie ako jeden mesiac, ponúkajú poisťovne možnosť pripoistenia takisto za zvýhodnenú cenu.

Pre klientov, ktorí niekam cestujú len ojedinele, je vhodné krátkodobé poistenie do zahraničia, v rámci ktorého máte uzavreté úrazové poistenie, poistenie liečebných nákladov a poistenie zodpovednosti za škodu. Navyše si dobrovoľne môžete poistiť svoju batožinu. Jednorazové alebo krátkodobé poistenie môžete uzavrieť samostatne alebo prostredníctvom cestovnej kancelárie priamo pri kúpe zájazdu. V prípade zájazdu máte okrem iného kryté aj poistenie storna zájazdu, oneskoreného nástupu na zájazd alebo predčasného návratu zo zájazdu.

Druhy pripoistení k cestovnej poistke

V každej poisťovni vám k cestovnému poisteniu ponúknu navyše aj rôzne typy pripoistení, vďaka ktorým bude cestovanie ešte bezstarostnejšie. Môže ísť napríklad o:

 • poistenie batožiny, meškanie batožiny,
 • poistenie storno poplatku alebo storna cestovného lístka,
 • poistenie poškodenia, straty alebo odcudzenia cestovných dokladov,
 • poistenie meškania dopravného prostriedku,
 • poistenie predčasného návratu alebo nevydarenej dovolenky,
 • poistenie právnej ochrany v zahraničí,
 • poistenie technickej pomoci,
 • poistenie dennej dávky počas hospitalizácie v zahraničí,
 • poistenie trvalých následkov v dôsledku úrazu,
 • poistenie nákladov za úkony horskej služby na území Slovenska,
 • doplnkové asistenčné služby a mnohé iné.

Čo všetko vám poisťovňa preplatí?

Základným rizikom, na ktoré sa vzťahuje aj cestovné poistenie, je poistenie liečebných nákladov. V rámci toho vám vie poisťovňa uhradiť neodkladné ošetrenia nasledovne:

 • ambulantné ošetrenie chrípky – 100 eur,
 • úpal a gastritída – od 100 eur,
 • poranenie morským ježkom – od 50 eur,
 • okrem uvedených poisťovňa hradí aj predpis liekov, hospitalizáciu, prevoz do najbližšej nemocnice, prevoz pacienta domov a pri usmrtení prevoz pozostatkov.

Samozrejmou súčasťou balíka cestovného poistenia je aj úrazové poistenie a v prípade, že vám po dovolenkovom úraze ostanú trvalé následky aj po roku, poisťovňa vám vyplatí časť poistnej sumy podľa rozsahu následkov.

V prípade úmrtia je stanovená presná suma, ktorá by bola vyplatená oprávnenej osobe uvedenej v poistnej zmluve.

Poistenie sa naozaj oplatí

Cestovať do zahraničia s pocitom istoty, že ste zabezpečený pre prípad náhlej choroby, úrazu, straty batožiny či iných rizík a s možnosťou obrátiť sa na asistenčné služby s prosbou o pomoc, je na nezaplatenie. Vďaka cestovnému poisteniu si jednoducho znížite riziko finančných ťažkostí v prípade, že nastane neočakávaná nepríjemná udalosť.

Uzatvoriť tento typ poistenia je naozaj jednoduché a môžete tak urobiť prostredníctvom mobilnej aplikácie, telefonicky na zákazníckej linke vybranej poisťovne alebo osobne na kontaktných miestach poisťovne.

Veľmi často sa dnes uzatvárajú rôzne druhy poistenia online, priamo z pohodlia domova. Rovnako je to aj v prípade cestovného poistenia, pričom vám pri uzatváraní pomôže online kalkulačka, ktorá slúži na porovnanie poistení, výpočet sumy za poistenie a aj na samotné uzatvorenie poistenia. Uzavretím poistenia online ušetríte čas, peniaze aj vynaloženú energiu. Veľkou výhodou je to, že môžete platiť platobnou kartou, čiže je možné uzavrieť ho veľmi rýchlo, napríklad aj tesne pred cestou. Medzi údaje, ktoré budete potrebovať pri uzatváraní poistenia online, patrí:

 • dátum začiatku a ukončenia poistenia,
 • počet dní pobytu v zahraničí, vrátane dňa odchodu aj príchodu na Slovensko,
 • identifikačné údaje poisťovanej osoby, teda vaše meno, rodné číslo a adresa.

V dnešnej dobe, kedy je už cestovanie bežnou súčasťou života, by sa malo aj cestovné poistenie stať základom každej vašej cesty do zahraničia.


Ako bude reklama vypadať?
-
Zobraziť formulár pre nákup
Jaroslav

The author Jaroslav