close

Autizmus sa do povedomia verejnosti dostal filmom Raiman. Isto ste ho už videli. D. Hoffman (autista) vedel perfektne počítať, mal pamäť na čísla, čo jeho brat (T.Cruise) využil v kasíne. Film bol ale motivovaný žijúcim človekom, ktorý trpel autizmom a čísla boli jeho svetom. Spamäti dokázal počítať, násobiť, deliť,.. bez jedinej chybičky.

Autizmus
Autizmus

Autizmus – uzavretosť. Slovo autizmus pochádza z gréckeho slova autós – sám.

Autizmus je v podstate porucha vývinu. Prejavuje sa u detí vo veku 5-tich rokov aj keď prvé príznaky sú badateľné už oveľa skôr (v 2-3 roku života). Autizmus je zložitá porucha, preto sa presne diagnostikuje až neskôr.

Príčiny autizmu

Príčiny autizmu nie sú známe. Môže byť spôsobený viacerými príčinami, ktoré ovplyvňujú vývin mozgu.  Za jeho vznikom môže byť genetika, ale aj rubeola matky, skleróza, alebo komplikácie pri detských chorobách.

Ľudia s autizmom majú problémy s komunikáciou, sociálnou interakciou a s predstavivosťou. Sú uzavretí a svet okolo seba veľmi nevnímajú. Majú svoj vlastný svet.

Možno sa zdá, že ľudia, hlavne deti z touto diagnózou sa nedokážu vzdelávať – veľký omyl.

Aj deti s autizmom majú priemernú a neraz aj nadpriemernú inteligenciu a vedia výborne komunikovať. Vďaka špeciálnej starostlivosti a vzdelaniu sa vedia nášmu svetu do istej miery prispôsobiť. Do akej záleží od stupňa ich postihnutia.

Komunikácia je pre deti trpiace autizmom dosť náročná. Teda ona je náročná pre nás, nie pre ne.  Nechápu slovám, nerozumejú im. Vedia ich opakovať, ale nedokážu im porozumieť.

Napr. zámená – slovo „ja“ chápu ako slovo „ty“ a opačne.. Slovo „ja“ si spoja s osobou ktorá rozpráva o sebe „ja si dám čokoládu. Ja idem do obchodu.“ …kdežto slovko „ty“ chápu vo vzťahu k svojej osobe. „ty si hladný? Ty pôjdeš spať“ …lebo všetci ich tak oslovujú. A tak sa aj vyjadrujú. Keď hovoria o sebe používajú slovíčko „ty“ a keď hovoria o Vás tak používajú slovko „ja“.

Tradície, pravidlá, rutina – autisti trvajú na ich dodržiavaní.  Ak sa niečo poruší, alebo je inak ako bývalo rozruší ich to a môže prísť až k záchvatom. Napr. ak chodíte do obchodu rovnakou cestou, jej zmena by mohla autistu rozčúliť.

Sociálna interakcia – väčšinou sú deti s autizmom samé. Vyhýbajú sa kontaktom s rovesníkmi, alebo je im akýkoľvek kontakt ľahostajný. Nezapájajú sa v kolektíve detí do spoločných hier, nehrajú sa s hračkami

Nedokážu hovoriť o svojich pocitoch a emóciách a ani sa nevedia vcítiť do pocitov iných ľudí. Preto neraz svojimi rečami vedia ublížiť.

Autizmus je uzavretosť, človek trpiaci autizmom žije vo svojom svete. Nevie pochopiť náš svet, ale správnym prístupom a špeciálnym vzdelávaním sa mu dokáže prispôsobiť. Títo ľudia sú vo svojom svete šťastní (aj keď šťastie nevedia prejaviť) – každý jeden z nás, by chcel mať svoj vlastný svet, ktorý by si prispôsobil presne pre seba.

Tags : Autizmuschorobaporucha vývinu
Elena

The author Elena

Leave a Response